КІТ.Аудит


"KIT.Аудит" - це перша вітчизняна автоматизована інформаційна система управління аудиторською діяльністю, що створена для забезпечення: 

повної відповідності міжнародним та національним стандартам проведення аудиту за рахунок:
 • наявності повного узгодженого набору робочих документів та методичних вказівок, що чітко та послідовно описують кроки, які необхідно виконати аудиторській групі для проведення та обліку аудиту за допомогою "КІТ.Аудит"
 • повного та прозорого здійснення функції контролю якості в "КІТ.Аудит"  під час проведення аудиту
 • наявності чіткого розділення прав доступу до функцій виконавців, керівника аудиторської групи та контролера якості
 • можливості індивідуального налаштування прав користувачів

суттєвого зменшення собівартості аудиторської перевірки за рахунок:
 • автоматичної синхронізації всіх відкритих з "КІТ.Аудит" документів Microsoft Office (Word та Excel), без потреби ручного додавання цих документів до бази; тобто не потрібно ці документи окремо зберігати в папку на диску чи копіювати по мережі на інший комп'ютер, "КІТ.Аудит" автоматично збереже документ до своєї бази даних під час збереження документу (натисненням кнопки "Зберегти" чи "Ctrl+S")
 • автоматизації значної частини трудомістких робіт:
  • підтримка принципу однократного введення інформації та її наступного багаторазового використання в робочих документах аудиторських перевірок (наприклад, показників звітності, даних оборотно-сальдової відомості);
  • шапки робочих документів заповнюються системою автоматично, 
  • розрахунок суттєвості та ризику виконується автоматично за формулами, що визначені в робочих документах (Microsoft Excel), 
  • нові аудити можна створювати методом копіювання з раніше створених, тим самим зменшуючи час на введення даних
  • автоматичне створення нових версій довідникових даних при внесенні змін в довідники,
  • наявності механізму двохетапного видалення аудиторських перевірок та файлів та можливості оперативного відновлення помилково видалених перевірок чи файлів,
  • облік вхідної та вхідної кореспонденції,
  • та багато іншого 
 • можливості налаштування типових шаблонів аудиту під потреби Вашої фірми (налаштування  типових робочих документів з можливістю налаштування даних, що автоматично заповнюються системою, методичних вказівок, переліку та назв аудиторських процедур, тощо)
 • можливості навчання та набуття досвіду проведення аудиторських перевірок завдяки використанню системи допомоги, підказок та повідомлень, вбудованих методичних вказівок та робочих документів
 • пришвидшення підтвердження відповідності ведення аудиторської діяльності міжнародним та національним стандартам
 • уникнення подвійного редагування одних і тих самих файлів з затиранням змін шляхом використання спеціального механізму блокування та автоматичного попередження такого редагування 
 • оперативного відновлення помилково видалених аудиторських перевірок та файлів, що забезпечує механізм двохетапного видалення
 • планування та контролю витрат робочого часу персоналу
значного підвищення якості та прозорості робіт аудиторської фірми за рахунок:
 • оперативної підтримки користувачів (гарантійної, абонентської) та своєчасних оновлень програми у відповідності до змін Законодавства
 • систематизації обліку аудиторських перевірок та виконаних процедур
 • централізованого збереження даних всіх аудиторських процедур в одній базі
 • обліку моніторингу аудиторської діяльності
 • розділеного за правами доступу до системи та її функцій з будь-якого місця через інтернет чи локальну мережу
 • відслідковування всіх змін, що внесені в систему,  та їх авторів
 • зручного та наглядного планування аудиторської перевірки
 • обліку та комплексного аналізу планово-фактичних показників перевірок на будь-якому етапі 
 • можливості прикріплення файлів будь-яких форматів до аудиторської перевірки (окрім звичайних офісних файлів можна прикріпити, наприклад, файл аудіозапису розмови чи відеозапису інвентаризації чи огляду на місці, тощо)
 • багатокористувацького одночасного режиму роботи співробітників 

Комплектації

"КІТ.Аудит" доступна в різних комплектаціях, детальніше читайте за посиланням: http://www.kit-audit.com.ua/Апробація та якість
  
"KIT.Аудит" апробовано на аудиторських фірмах різної величини з отриманням найкращих оцінок та рекомендацій. Результати впровадження "KIT.Аудит" на кожному підприємстві ретельно аналізуються командою розробників і враховуються під час подальшого доопрацювання системи. Тому ми впевненні в стабільно зростаючій корисності та безперечній якості "KIT.Аудит" для кінцевих користувачів.

Копії електронних форм

Функціональні можливості "KIT.Аудит" включають:
 1. Журнал всіх аудиторських перевірок з різноманітною функціональністю. 
 2. Облік аудиторських перевірок у окремій електронній формі з впорядкованими аудиторськими процедурами, розділеними за етапами та розділами. За кожним етапом та розділом потрібно виконати ряд процедур згідно методичних вказівок, особливостей конкретного клієнта та внести дані за запропонованими або власними робочими документами.
 3. Готовий повний та узгоджений набір робочих документів ( ~ 300 шт.), кожен з яких прикріплено до відповідного розділу аудиту для подальшого заповнення (Детальніше...).
 4. Вбудовані методичні вказівки по порядку проведення аудиту, які можна переглянути одразу за етапом/розділом, що обрано для роботи в поточний момент часу (Детальніше...).
 5. Автоматична синхронізація документів Microsoft Office (Word та Excel), відкритих в "КІТ.Аудит"без потреби ручного додавання цих документів до бази. 
 6. «Зв'язані показники сховища» для автоматичного перенесення даних одних файлів у інші без необхідності ручного заповнення даних.
 7. Автоматичне централізоване блокування файлів Microsoft Word та Excel, що попереджає одночасне редагування одного й того самого файлу різними користувачами. Переглянути поточні заблоковані файли можна в окремому журналі за наявності прав доступу.
 8. Налаштування типової структури проведення аудиту з можливостями налаштування  типових робочих документів, налаштування даних, що автоматично заповнюються системою, методичних вказівок, переліку та назв аудиторських процедур, тощо.
 9. Інші широкі можливості по роботі з файлами аудиторської перевірки: використання запропонованих в «КІТ.Аудит»,  додавання власних файлів з диску, копіювання файлів з журналу кореспонденції, додавання файлів з шаблонів файлів, інших розділів аудиту, додавання документу із заповненою шапкою, тощо.
 10. Двохетапне видалення аудиторських перевірок та файлів, що забезпечить можливість відновлення даних при помилковому видаленні.

 11. Планування аудиторської перевірки з визначенням змісту, строків та виконавців перевірки.
 12. Аналіз планово-фактичних показників перевірки в різних розрізах.
 13. Введення даних аудиторської перевірки окрім робочих документів:   заповнення висновків за кожною стадією перевірки, локалізованих приміток при плануванні або повідомленні додаткової інформації учасникам перевірки, значення суттєвості для подальшого автоматичного формування різних друкованих форм (наприклад, файлу «інформування найвищого управлінського персоналу.xls», тощо).
 14. Впорядкування виконання етапів аудиторської перевірки, підтвердження зроблених виконавцем дій керівником аудиторської групи, а після нього - аудитором з контролю якості.

 15. Налаштування прав доступу користувачів до різних функцій та елементів системи.
 16. Можливість автономної роботи за відсутності підключення до мережі Інтернет.
 17. Ведення нормативно-довідкової інформації: Валюти, Контрагенти(клієнти), Співробітники.
 18. Версіонування довідникових даних.
 19. Відслідковування всіх дій користувачів в системі по зміні даних.
 20. Відслідковування всіх входів/виходів користувачів до системи та переліку користувачів, що знаходяться в системі на даний момент.

 21. Облік кореспонденції за аудиторськими перевірками.
 22. Облік проведених процедур контролю якості аудиторської фірми в окремому Журналі моніторингу.
 23. Багатокористувацький режим роботи з можливістю підключення необмеженої кількості користувачів до центрального серверу з базою даних.
 24. Та багато інших зручних функцій, зокрема: можливість імпорту та експорту бази даних для перенесення на інший комп'ютер  перегляд всіх видалених документів, всіх заблокованих робочих документів, перегляд історії логінів співробітників, тощо.